Ventilation units with heat pump

PKOM Classic

Karakteristike uređaja za ventilaciju PKOM4 Classic:

 • protok vazduha 85 – 250 m3 / h
 • obim vode u skladištu 212 l
 • zaštita od legionele
 • mak. ekternal temp. -15 do + 40 ° C
 • mak. kapacitet grejanja 1300 V
 • mak. snaga hlađenja 1300 V
 • rashladno sredstvo R134a
 • COP 3,04
 • IPKS1 zaštita

      PKOM_logo

PHI certifikat: pdf

LIMODOR F/M

PKOM Trend

Karakteristike PKOM4 ventilacionog sistema Trend:

 • protok vazduha 85 – 250 m3 / h
 • mak. ekternal temp. -15 do + 40 ° C
 • mak. kapacitet grejanja 1300 V
 • mak. snaga hlađenja 1300 V
 • rashladno sredstvo R134a
 • COP 3,04
 • IPKS1 zaštita

PKOM_logo1

PHI certifikat: pdf

LIMODOR F/M

Tehnični podaci:

Karakteristike uređaja sa toplotnom pumpom

DOMEKT RHP

Karakteristike ventilacijskog uređaja Domekt RHP 400 – 1500:

 • protok vazduha 400 – 1500 m3 / h
 • mak. snaga grejanja 17,6 kV – 156,1 kV
 • mak. snaga hlađenja 13,7 kV – 120,5 kV
 • povratna toplotna pumpa za grejanje i hlađenje
 • Rashladno sredstvo R410A
 • nizak nivo buke
 • COP 3,04
LIMODOR F/M

Tehnični podaci:

VERSO RHP

Karakteristike VERSO RHP uređaja za ventilaciju 10 – 90:

 • protok vazduha 2500 – 22000 m3 / h
 • mak. snaga grejanja 17,6 kV – 156,1 kV
 • mak. snaga hlađenja 13,7 kV – 120,5 kV
 • povratna toplotna pumpa za grejanje i hlađenje
 • elektronski ekspanzioni ventil
 • Rashladno sredstvo R410A
 • nizak nivo buke
 • COP 3,04
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: