AKSIJALNI VENTILATORI AW, AR

AW

Karakteristike ventilatora AW

  • Aksijalni ventilator sa četvrtastom pločom za montažu na zid
  • Ploča izrađena od pocinkovanog lima, plastificirana
  • Regulacija trafo regulatorom ili tiristorom
  • Ugrađeni termokontakti za povezivanje sa zaštitnim prekidačem
LIMODOR F/M

AR

Karakteristike ventilatora AR

  • Okruglo kućište sa prirubnicama
  • Kućište od pocinkovanog lima, plastificirano
  • Regulacija trafo regulatorom ili tiristorom
  • Ugrađeni termokontakti za povezivanje sa zaštitnim prekidačem
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: