Protivpožarne klapne

BSK-R

Karakteristike protivpožarnih klapni:

  • BSK-R-L okrugla protivpožarna klapna, laka izvedba (od 100 – 315mm)
  • BSK-R-M okrugla protivpožarna klapna,masivna izvedba (od 355-630mm)
  • obe izvedbe klapni sa mehaničkim termičkim i termoelektričnim okidačem
LIMODOR F/M

BSK-E

Karakteristike protivpožarnih klapni:

  • BSK-E-L pravougaona protivpožarna klapna, laka izvedba (max. 800×600 mm)
  • BSK-E-M pravougaona protivpožarna klapna, masivna izvedba (max. 1500×800 mm)
  • obe izvedbe klapni sa mehaničkim termičkim i termoelektričnim okidačem
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: