Kanalski ventilatori P-ELKI, P-KVT, RS, RSI

Kanalski ventilatori P-KVT

Karakteristike ventilatora P-KVT:

 • jednostavna električna veza
 • rotor sa napred zakrivljenim lopaticama
 • Statički i dinamički uravnotežen
 • Kućište od pocinkovanog lima
 • Regulacija petostepenim trafo regulatorom
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • Integrisana termička zaštita
LIMODOR F/M

Kanalski ventilatori P-ELKI

Karakteristike ventilatora P-ELKI:

 • Visoko efikasan
 • jednostavna električna veza
 • Statički i dinamički uravnotežen
 • Kućište od pocinkovanog lima
 • Regulacija petostepenim trafo regulatorom
 • nizak nivo buke
LIMODOR F/M

Kanalski ventilatori RS

Karakteristike ventilatora RS:

 • jednostavna električna veza
 • rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama
 • Statički i dinamički uravnotežen
 • Kućište od pocinkovanog lima
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • mogućnost 100% tiristorske ili petostepene trafo regulacije
 • Integrisana termička zaštita
LIMODOR F/M

Kanalski ventilatori RSI

Karakteristike ventilatora RSI:

 • jednostavna električna veza
 • rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama
 • Statički i dinamički uravnotežen
 • kućište od pocinkovanog lima
 • 50 mm zvučna i toplotna izolacija
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • Regulacija petostepenim trafo regulatorom
 • Integrisana termička zaštita
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: