Uređaji za kućnu ventilaciju VENTECH – LG150, LG250, LG350, LG450, LG500

LG 150

Kompaktni ventilacioni uređaj za stambenu ventilaciju LG 150
Varijanta LG 150A

 • za stambene površine 40 do 120m 2  i max. protokom do 150m 3 /h
 • priključci 4 x ø125 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=86%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,30 Wh/m³

Varijanta LG 150B

 • za stambene površine 50 do 160m 2  i max. protokom do 200m 3 /h
 • priključci 4 x ø125 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=86%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,30 Wh/m³
LIMODOR F/M

LG 250

Kompaktni ventilacioni uređaj za stambenu ventilaciju LG 250

 • za stambene površine 80 do 200m 2  i max. protokom do 250m 3 /h
 • priključci 4 x ø160 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=88%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,30 Wh/m³
LIMODOR F/M

LG 350

Kompaktni ventilacioni uređaj za stambenu ventilaciju LG 350

 • za stambene površine 100 do 300m 2  i max. protokom do 350m 3 /h
 • priključci 4 x ø160 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=90%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,18 Wh/m³
LIMODOR F/M

LG 450

Kompaktni ventilacioni uređaj za stambenu ventilaciju LG 450

 • za stambene površine 150 do 350m 2  i max. protokom do 450m 3 /h
 • priključci 4 x ø160 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=90%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,18 Wh/m³
LIMODOR F/M

LG 500

Kompaktni ventilacioni uređaj za stambenu ventilaciju LG 500

 • za stambene površine 150 do 400m 2  i max. protokom do 500m 3 /h
 • priključci 4 x ø200 mm
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=82%
 • energetska efikasnost uređaja: 0,33 Wh/m3
LIMODOR F/M

Tehnični podaci:

ERG 60, ERG 80

Kompaktni ventilacioni uređaj za pojedinačne prostorije ERG 60, ERG 80

 • protok vazduha ERG 60 do 60m³ /h
 • protok vazduha ERG 80 do 80m³ /h
 • koeficijent efikasnosti uređaja: η=88%
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: