Veći uređaji za ventilaciju PICHLER

LG 1400

Kompaktni ventilacioni uređaj za ventilacione kancelarije, vrtiće, škole i veće kuće LG 1400

 • za ventilaciju do 17 apartmana sa mak. do 1400m3 / h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η = 83%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,38 Vh / m3

PHI certifikat: pdf

 
LIMODOR F/M

LG 3200

Kompaktni ventilacioni uređaj za ventilacione kancelarije, vrtiće, škole i veće kuće LG 3200

 • za ventilaciju do 40 stanova sa mak. do 3200m3 / h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η = 83%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,41 Vh / m3

PHI certifikat: pdf

LIMODOR F/M

LG 750

Modularni ventilacioni uređaj za ventilaciju kancelarija, vrtića, škola, hotela, banaka LG 750

 • za ventilaciju sa protokom do 1400m3/h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η=83%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,41 Wh/m3

PHI certifikat: pdf

LIMODOR F/M

LG 1000

Modularni ventilacioni uređaj za ventilaciju kancelarija, vrtića, škola, hotela, banaka LG 1000

 • za ventilaciju sa protokom do 16003/h.
 • Efektivna efikasnost uređaja η=84%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,45 Wh/m3

PHI certifikat: pdf

LG 2500

Modularni ventilacioni uređaj za ventilaciju kancelarija, vrtića, škola, hotela, banaka
LG 2500

 • za ventilaciju sa protokom do 32003/h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η=84%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,45 Wh/m3

PHI certifikat: pdf

LG 4000

Modularni ventilacioni uređaj za ventilaciju kancelarija, vrtića, škola, hotela, banaka LG 4000

 • za ventilaciju pri protoku od 51003/h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η=84%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,45 Wh/m3

PHI certifikat: pdf

LG 6000

Modularni ventilacioni uređaj za ventilaciju kancelarija, vrtića, škola, hotela, banaka LG 6000

 • za ventilaciju pri protoku od 68003/h.
 • Efektivna efikasnost uređaja: η=84%
 • Energetska efikasnost uređaja: 0,45 Wh/m3

PHI certifikat: pdf

LIMODOR F/M

Tehnični podaci: