Ventilatorske kutije P-MINI, P-ISOTX, P-ISOT, P-ISORX, P-ISOR, KVK, KVKE

P MINI

Karakteristike P-MINI ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • obrnuti zakrivljeni ventilator (MINI 100-160)
 • zakrivljeni ventilator (MINI 200)
 • Kućište od pocinkovanog lima
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • integrisani termalni prekidač
LIMODOR F/M

P ISOTX

Karakteristike P-ISOTKS ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • ventilator sa napred zakrivljenim lopaticama
 • delimično izolovano kućište sa 35mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • integrisani termalni prekidač
LIMODOR F/M

P ISOT

Karakteristike P-ISOT ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • ventilator sa napred zakrivljenim lopaticama
 • potpuno izolovano kućište sa 35mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • integrisani termalni prekidač
LIMODOR F/M

P ISORX

Karakteristike P-ISORKS ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • ventilator sa zakrivljenim lopaticama
 • delimično izolovano kućište sa 35mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • integrisani termalni prekidač
LIMODOR F/M

KVK

Karakteristike ventilatora KVK:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • ventilator sa napred zakrivljenim lopaticama
 • potpuno izolovano kućište sa 50mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • integrisani termalni prekidač
LIMODOR F/M

KVKE

Funkcije ventilatora KVKE:

 • jednostavna električna veza
 • statički i dinamički uravnoteženi točkovi
 • ventilator sa zakrivljenim lopaticama
 • potpuno izolovano kućište sa 50mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost otvaranja kućišta za lako održavanje i čišćenje
 • ugrađeni termalni prekidač
LIMODOR F/M

Ventilatorske kutije P-ELQ, P-MPC

P-ELQ

Karakteristike P-ELK ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • Kutija ventilatora sa dijagonalnim točkom
 • promenljivi pravac izlaza (levo, desno)
 • izolovano kućište sa 40mm izolacijom od mineralne vune
 • lako održavanje i čišćenje
 • kontrola step transformatora
LIMODOR F/M

P-MPC

Karakteristike P-MPC ventilatora:

 • jednostavna električna veza
 • temperatura polaza do max. 38 ° C
 • promenljivi pravac izlaza (levo, desno, aksijalno)
 • izolovano kućište sa 30mm izolacijom od mineralne vune
 • mogućnost održavanja i čišćenja preko prednje ploče
 • regulacija transformatora (230V)
 • kontrola frekvencije (400V)
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: