Sanitarni ventilatori CATA

CATA E-G, CATA E-GT, CATA E-GTH

Karakteristike CATA E ventilatora:

 • Moderan dizajn
 •  Kućište I radno kolo plastični, maska staklena
 •  Jednostavna električna veza
 •  Niska potrošnja električne energije 8W-21W
 •  Za protoke od 115 – 350 m 3 /h
 •  Klasa zaštite B
 •  Nizak nivo buke od 17 do 35 dB(A)
 •  Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA B-10 (+TIMER), CATA B-12, CATA B-15

Karakteristike CATA B ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Kućište I radno kolo plastični
 • Jednostavna električna veza
 • Niska potrošnja električne energije 15W-28W
 • Za protoke od 98 – 320 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 32 do 38 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA B-10 MATIC (+TIMER), CATA B-12 MATIC (+TIMER), CATA B-15 MATIC

Karakteristike CATA B MATIC ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Kućište I radno kolo plastični
 • Električna klapna
 • Jednostavna električna veza
 • Niska potrošnja električne energije 15W-28W
 • Za protoke od 98 – 320 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 41 do 43 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA B-10 PLUS, CATA B-10 PLUS TIMER

Karakteristike CATA B PLUS ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Kućište I radno kolo plastični
 • Niska potrošnja električne energije 15W-28W
 • Za protoke od 98 – 320 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 41 do 43 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA MT-100, CATA MT-125, CATA MT-150

Karakteristike CATA MT ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Kućište I radno kolo plastični
 • Jednostavna električna veza
 • Niska potrošnja električne energije 15W-25W
 • Za protoke od 98 – 320 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 41 do 45 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

X-MART, X-MART MATIC

Karakteristike CATA X-MART ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Kućište I radno kolo plastični
 • Jednostavna električna veza
 • Niska potrošnja električne energije 15W-25W
 • Za protoke od 98 – 320 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 38 do 42 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA CB 100 PLUS , CATA CB 100 PLUS + TIMER

Karakteristike CATA CB 100 PLUS ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Niska potrošnja električne energije 25W
 • Za protoke do 130 m 3 /h
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke 49 dB(A)
 • Radna temperatura max. 40°C
LIMODOR F/M

CATA B-23, CATA B-23 RA, CATA B-30, CATA B-30 RA

Karakteristike CATA B-23(RA), B-30(RA) ventilatora:

 • Moderan dizajn
 • Zaštitna rešetka na usisnoj strani
 • Niska potrošnja električne energije 45W-90W
 • Za protoke B23 – 825 m 3 /h, B30 – 1900 m 3 /h
 • Sadrže petostepeni regulator
 • Klasa zaštite B
 • Nizak nivo buke od 49 do 51 dB(A)
LIMODOR F/M

Sanitarni ventilatori LIMODOR

LIMODOR F/M

Karakteristike LIMODR F/M ventilatora:

 • Izuzetan kvalitet I moderan dizajn
 • Jednostavna električna veza
 • Za protoke od 60 do 100 m 3 /h
 • Niska potrošnja električne energije 11W-24W
 • Zaštita IPX 5
 • Nizak nivo buke od 32 do 38 dB(A)
LIMODOR F/M

LIMODOR B/UP

Karakteristike LIMODR B/UP ventilatora:

 • Izuzetan kvalitet I moderan dizajn
 • Jednostavna električna veza
 • Za protoke do 60 m 3 /h
 • Niska potrošnja električne energije 21W
 • Zaštita IPX 5
 • Nizak nivo buke 44 dB(A)
LIMODOR F/M

Tehnični podaci: