Sistem okruglih kanala

SPIRALNO FALCOVANE CEVI I FAZONSKI KOMADI U STANDARDNOJ „VENT“ IZVEDBI

SPIRO „VENT“ karakteristike:

 • Cevi i fazonski komadi su standardno izrađeni od pocinkovanog lima sa Zn 275 g/m²
 •  Debljina lima prema DIN EN 1506 (DIN 24152)
 •  Zaptivenost prema EN 12237
 •  Otporni na temperaturu do +200°C
 •  Dozvoljen natpritisak odnosno potpritisak do 3000 Pa
LIMODOR F/M

SPIRALNO FALCOVANE CEVI I FAZONSKI KOMADI U „SAFE“ IZVEDBI

SPIRO „SAFE“ karakteristike:

 • Cevi i fazonski komadi su standardno izrađeni od pocinkovanog lima sa Zn 275 g/m²
 •  Debljina lima prema DIN EN 1506 (DIN 24152)
 •  Fazonski komadi sa dvostrukom gumenom zaptivkom omogućavaju nepropusni spoj
 •  Zaptivenost prema EN 12237, klasa „C“
 •  Otporni na temperaturama od -30 do +100°C
 •  Dozvoljen natpritisak odnosno potpritisak do 3000 Pa
LIMODOR F/M

FLEKSIBILNE CEVI I CREVA

CEVNI I FLEKSIBILNI PRIGUŠIVAČI BUKE

MATERIJAL ZA PRIČVRŠĆIVANJE I MONTAŽU